SOCART'AS

Socartas – tai paties menininko vartojamas terminas. Jis, žinoma, turi kažką bendro ir su socialistiniu, ir su socialiniu
menu. Bet abu šiuos polius jungia vozbiniška ironija. Kaip drąsiai ironiška yra vien tai, kad pats Aleksandras
šią sąvoką pradėjo vartoti devintojo dešimtmečio pabaigoje, tautinio Atgimimo laikotarpiu, kai į socarto
(tiksliau – socrealizmo) apraiškas žvelgta negatyviai. Kita vertus, socarto žodis sukurtas iš tariamai marksistinei
ideologijai tarnaujančio socialinio, socialumo, socialaus ir grynai kapitalistiško art’o. Jau vien tuo remiantis galima
teigti, kad socartas turi tiesioginių paralelių su popmenu (pop art). A. Vozbino paveikslai tai ir iliustruoja,
pagrindžia, deklaruoja.

01
01
The great labour day
The great labour day
Riccochet
Riccochet
hunting in the reserve
hunting in the reserve
the passin of the years
the passin of the years
1/1