top of page

DAILININKAS

T A P Y B A

...Per spalvą, toną, pustonį man prasideda neregimosios būties kelias į regimąjį pasaulį...

Untitled

Aleksandras Vozbinas yra savitas galinga vaizduote išsiskiriantis ir motyvuotai savo kūrybą reflektuojantis Lietuvos intelektualiosios tapybos lyderis. Tai klasikinis vienišiaus tipas – nesižvalgydamas judantis užsibrėžtu meno keliu. Jam, kaip ir daugeliui menininkų, išpažįstančių individualizmo principus, būdingi komplikuoti emociniai santykiai su aplinka, noras šokiruoti, paneigti miesčioniško gyvenimo ir skonio nuostatas, polinkis į nedemonstruojamų žmogiškosios būties pusių apnuoginimą. Svarbiausias čia yra ne išorinis, o vidiniu dramatizmu ir įvairiais tragiškumo atspalviais paženklintas metaforiškas tikrovės suvokimas. Šis reto darbštumo vulkaniškos energijos menininkas jau daugiau nei trys dešimtmečiai sėkmingai reiškiasi daugelyje kūrybinės veiklos sričių. Išsiskirdamas konceptualiu mąstymu jis imasi ir kuratoriaus veiklos – itin svarūs jo nuopelnai organizuojant tapybos plenerus „Soutine’o dienos“ ir plėtojant tarptautinius Lietuvos tapytojų ryšius.

APIE DAILININKĄ

Art Gallery

"Gyvenimą suvokiu kaip seką paradoksų, kurie nulemia žmogaus, faktiškai biologinės būtybės, likimą – įvilktą į sociumo rūbą.

Gimimas ir mirtis nėra priklausomi nuo individo valios. Tai yra už žmogaus valios ir pažinimo ribų"

A.Vozbinas

bottom of page