top of page

Aleksandro Vozbino premija įteikta VDA studentei


Jau tapo gražia tradicija, kad mokslų metų pradžioje Vilniaus dailės akademijos studentui ar studentei, savo kūryboje gvildenantiems istorinę tematiką, įteikiama tapytojo Aleksandro Vozbino premija.


Aleksandras Vozbinas labai domėjosi ne tik Lietuvos, bet ir Europos šalių istorija. Puikiai gaudėsi istoriniuose faktuose. Gerai žinojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorines peripetijas. Yra išlikę nemažai paveikslų, nutapytų istorine tema.


Šiais metais Aleksandro Vozbino premija ir meno albumas įteikti Vilniaus dailės akademijos bakalaurei Uršulei Jankūnaitei. Uršulės tapybos drobėse jautriai atvaizduoti mūsų krašto patriotiniai motyvai, gamtos panoramos, istorinės temos.


Laureatę pasveikino VDA rektorė Ieva Skauronė, premiją įteikė Aleksandro Vozbino žmona Diana, linkėdamos jaunajai menininkei ir toliau domėtis Lietuvos istorijos tematika.

Comments


bottom of page